Chi tiết văn bản

Số ký hiệu:

2004/KH-UBND

Trích yếu nội dung: Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 03/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/4/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngày ban hành: 15/05/2020
Hình thức văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy,UBND tỉnh
Người ký duyệt: Hồ Đại Dũng
Tệp đính kèm: Kế hoạch tham gia cuoc cachmang 4.0.pdf

Các văn bản khác

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch