Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
137/CV-LHH 20/08/2019 Công văn số 137/CV-LHH ngày 20/8/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 Hoàng Văn Tuyển
2036/QĐ-BTC 13/08/2019 Quyết định số 2036/QĐ-BTC ngày 13/8/2019 của Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2019 Hồ Đại Dũng
05-KH/ĐĐLHH 12/07/2019 Kế hoạch số 05-KH/Đ ĐLHH ngày 12/7/2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ Hoàng Văn Tuyển
50-KL/TW 30/05/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục Trần Quốc Vượng
51-KL/TW 30/05/2019 Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Trần Quốc Vượng
52-KL/TW 30/05/2019 Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệ hóa, hiện đại hóa đất nước Trần Quốc Vượng
2301/KH-UBND 29/05/2019 Kế hoạch số 2301/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 Hoàng Công Thủy
1244/QĐ-BKHCN 13/05/2019 Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu" Trần Văn Tùng
49-KL/TW 10/05/2019 Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Trần Quốc Vượng
484/2019/QĐ-LHHVN 07/05/2019 Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam Đặng Vũ Minh

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch