Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
2301/KH-UBND 29/05/2019 Kế hoạch số 2301/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 Hoàng Công Thủy
1244/QĐ-BKHCN 13/05/2019 Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu" Trần Văn Tùng
35/HD-BTC 28/02/2019 Văn bản số 35/HD-BTC ngày 28/02/2019 của Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2019 Hoàng Văn Tuyển
08/TB-BTC 15/02/2019 Thông báo số 08/TB-BTC ngày 15/02/2019 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh mức chi thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019 theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Hoàng Văn Tuyển
292/CTr-UBND 18/01/2019 Chương trình hành động số 292/CTr-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Bùi Minh Châu
202/KH-BTC 14/01/2019 Kế hoạch số 202/KH-BTC ngày 14/01/2019 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về tổ chức, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2019 Hồ Đại Dũng

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch