Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số: 23/KH-LHH 06/08/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Hoàng Văn Tuyển
Số: 22/TB-LHH 06/08/2021 Thông báo tuyển dụng viên chức Hoàng Văn Tuyển
3/CĐ-CT 03/08/2021 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý người ra, vào địa bàn tỉnh Bùi Văn Quang
Số: 91/VP 02/08/2021 Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Nguyễn Xuân Tiến
Số: 10/CT-UBND 28/07/2021 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã Nguyễn Thanh Hải
Số: 3041/UBND-KGVX 20/07/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Bùi Văn Quang
số 33-TB/ĐĐLHHVN 01/07/2021 Thống báo kết luận cuộc làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung tương với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến
Số: 64/2021/NĐ-CP, ngày 30/6/2021 30/06/2021 Về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, các cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. Phạm Bình Minh
Số: 874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Hoàng Vĩnh Bảo
05/KH-BTC 24/02/2021 Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 24/02/2021 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ Hoàng Văn Tuyển

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch