Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
4140/UBND-KTN 17/09/2020 Văn bản số 4140/UBND-KTN ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa Phan Trọng Tấn
2455/QĐ-BTC 16/09/2020 Quyết định số 2455/QĐ-BTC ngày 16/9/2020 của Ban Tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hồ Đại Dũng
03/TL-BTC 08/09/2020 Thể lệ số 03/TL-BTC ngày 08/9/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2021 Hoàng Văn Tuyển
26/KH-BTC 01/09/2020 Kế hoạch số 26/KH-BTC ngày 01/9/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về tổ chức, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2021 Hoàng Văn Tuyển
02/TL-BTC 14/08/2020 Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 14/8/2020 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tinh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển
24/KH-BTC 12/08/2020 Kế hoạch số 24/KH-BTC ngày 12/8/2020 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển
2004/KH-UBND 15/05/2020 Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 03/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/4/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Hồ Đại Dũng
79/CV-LHH 11/05/2020 Công văn số 79/CV-LHH ngày 11/5/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc lùi thời gian tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển
237/LHHVN 08/05/2020 Văn bản số 237/LHHVN ngày 08/5/2020 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 Phạm Văn Tân
01/CT-BKHCN 21/04/2020 Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 Chu Ngọc Anh

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch