Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
184/LHHVN-KHCNMT 10/04/2023 Về tổ chức ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 Phan Xuân Dũng
961/BKHCN-VP 07/04/2023 Về việc hướng dẫn kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 Bùi Thế Duy

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 16/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch