Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
30/TB-CQTT 05/10/2018 Thông báo số 30/TB-CQTT ngày 05/10/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10 năm 2018
1018/QĐ-LHHVN 03/10/2018 Quyết định số 1018/QĐ-LHHVN ngày 03/10/2018 của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2017-2018
24/2018/QĐ-UBND 02/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
27/TB-CQTT 11/09/2018 Thông báo số 27/TB-CQTT ngày 11/9/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ
2012/QĐ-BTC 14/08/2018 Quyết định số 2012/QĐ-BTC ngày 14/8/2018 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2018
24/TB-CQTT 09/08/2018 Thông báo số 24/TB-CQTT ngày 09/8/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8 năm 2018
17/TB-CQTT 04/07/2018 Thông báo số 17/TB-CQTT ngày 04/7/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 6 và kế hoạch công tác tháng 7 năm 2018
22/2018/QH14 08/06/2018 Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018
15/TB-CQTT 05/06/2018 Thông báo số 15/TB-CQTT ngày 05/6/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch