Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
3461/QĐ-BTC 28/12/2020 Quyết định số 3461/QĐ-BTC ngày 28/12/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hồ Đại Dũng
93-KL/TW 20/11/2020 Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Trần Quốc Vượng
155-HD/BTGTW 15/10/2020 Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Phan Xuân Thủy
155-HD/BTGTW 15/10/2020 Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Phan Xuân Thủy
4140/UBND-KTN 17/09/2020 Văn bản số 4140/UBND-KTN ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa Phan Trọng Tấn
2455/QĐ-BTC 16/09/2020 Quyết định số 2455/QĐ-BTC ngày 16/9/2020 của Ban Tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hồ Đại Dũng
03/TL-BTC 08/09/2020 Thể lệ số 03/TL-BTC ngày 08/9/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2021 Hoàng Văn Tuyển
26/KH-BTC 01/09/2020 Kế hoạch số 26/KH-BTC ngày 01/9/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về tổ chức, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2021 Hoàng Văn Tuyển
02/TL-BTC 14/08/2020 Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 14/8/2020 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tinh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển
24/KH-BTC 12/08/2020 Kế hoạch số 24/KH-BTC ngày 12/8/2020 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch