Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
2004/KH-UBND 15/05/2020 Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 03/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/4/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Hồ Đại Dũng
79/CV-LHH 11/05/2020 Công văn số 79/CV-LHH ngày 11/5/2020 của Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc lùi thời gian tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Hoàng Văn Tuyển
237/LHHVN 08/05/2020 Văn bản số 237/LHHVN ngày 08/5/2020 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 Phạm Văn Tân
01/CT-BKHCN 21/04/2020 Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 Chu Ngọc Anh
30-HD/BTCTW 13/04/2020 Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung Trung ương về Thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội Quản Minh Cường
1470/KH-UBND 10/04/2020 Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 158-KL/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 05/3/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới Hồ Đại Dũng
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Nguyễn Xuân Phúc
1285/UBND-KGVX 31/03/2020 Văn bản số 1285/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bùi Văn Quang
122/TB-VPCP 24/03/2020 Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Mai Tiến Dũng
1131/UBND-KGVX 24/03/2020 Văn bản số 1131/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương thực hiện giải pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới Bùi Văn Quang

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch