Chi tiết văn bản

Số ký hiệu:

1470/KH-UBND

Trích yếu nội dung: Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 158-KL/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 05/3/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới
Ngày ban hành: 10/04/2020
Hình thức văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy,UBND tỉnh
Người ký duyệt: Hồ Đại Dũng
Tệp đính kèm: 1470-kh-ubnd.signed.pdf

Các văn bản khác

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch