Chi tiết văn bản

Số ký hiệu:

52-KL/TW

Trích yếu nội dung: Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệ hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày ban hành: 30/05/2019
Hình thức văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Trung ương
Người ký duyệt: Trần Quốc Vượng
Tệp đính kèm: Kết luận 52 của Ban Bí thư 2019.pdf

Các văn bản khác

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch