Chi tiết văn bản

Số ký hiệu:

49-KL/TW

Trích yếu nội dung: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành: 10/05/2019
Hình thức văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Trung ương
Người ký duyệt: Trần Quốc Vượng
Tệp đính kèm: Kết luận 49 của Ban Bí thư 2019.pdf

Các văn bản khác

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch