Chi tiết văn bản

Số ký hiệu:

24/2018/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 02/10/2018
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy,UBND tỉnh
Người ký duyệt: Bùi Minh Châu
Tệp đính kèm: - QD_Ban_hanh_Quy_dinh_quan_ly_hoat_dong_sang_kien_tren_dia_ban_tinh_Phu_Tho_T10-2018.doc
- Quy_dinh_ve_Quan_ly_hoat_dong_sang_kien_tren_dia_ban_tinh_T10-2018.doc

Các văn bản khác

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch