Img

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong di sản đồ sộ, phong phú có tầm nhìn sâu rộng đó của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Img

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 18/04/2019 và được UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 1535/QĐ/UBND ngày 28/6/2019 về việc tiếp nhận Chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và thương mại (INTRACO) và Công ty TNHH Quản lý Carbon Hàn Quốc (KCM) viện trợ.

Img

Cuộc đời, sự nghiệp và hoạt động khoa học của TTƯT.TS Hà Quang Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, gắn bó với nghề dược. Bản thân vừa là người thầy thuốc, vừa là người thầy giáo, trong suốt hơn 40 năm qua ông đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp xây dựng, phát triển của Trường...

Xem thêm văn bản >>
Counter
Lượt truy cập
Số lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch