Img

Chương trình mỗi xã một sản phẩm hay gọi tắt là Chương trình OCOP được tỉnh Phú Thọ chỉ đạo triển khai từ năm 2019 nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, các ngành nghề, dịch vụ nông thôn có lợi thế, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn,...

Xem thêm văn bản >>
Counter
Lượt truy cập
Số lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 16/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch